Zážitková polytechnika – přihlášení

 

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ŠKOLY
NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

v rámci aktivity Zážitková polytechnika

Vážení zástupci školek a škol.

Jsme rádi, že jste se rozhodli využít možnosti zapojit se do projektové aktivity zaměřené na podporu technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání s názvem ZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II.

Tato aktivita nabízí možnost zúčastnit se motivačních exkurzí a workshopů a je určena pro děti, žáky i pedagogy z mateřských a základních škol v rámci území ORP Havířov (tj. Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko).

 • Ve spolupráci s Pracovní skupinou pro trh práce jsme připravili inspirativní seznam míst (ke stažení ZDE), které je možno v rámci této aktivity navštívit. Jedná se cca o 30 zajímavých míst.
 • V případě, že jste si vybrali jednu aktivitu ze seznamu, pokračujte prosím dle níže uvedených kroků pro úspěšné přihlášení se a absolvování vzdělávacího programu.
 • Pokud Vás žádná aktivita z inspirativního seznamu nezaujala a máte zájem o návštěvu jiného místa, prosím kontaktuje s nabídkou realizační tým projektu.
  Mějte prosím na paměti, že z prostředků projektu MAP Havířov II může být hrazeno maximálně vstupné pro 40 dětí/žáků a v maximální výši 300 Kč/1 dítě, žák. Aktivita může být realizována pouze na území Moravskoslezského kraje.

V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Těšíme se na spolupráci. Realizační tým projektu.

 

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ ŠKOLY/ŠKOLKY:


Krok č. 1 – Elektronický formulář

Před rezervací vzdělávacího programu je nutné vyplnit elektronicky formulář – ZDE.

Po jeho vyplnění Vás bude kontaktovat realizační tým (max. do 2 prac. dnů od vyplnění) a na základě jeho souhlasu přejděte ke kroku č.2


Krok č. 2 – Rezervace vzdělávacího programu

Při komunikaci s poskytovatelem a písemné rezervaci (elektronické) vzdělávacího programu (např. URSUS, ZOO, Planetarium apod.) je NUTNÉ uvádět těmto poskytovatelům informaci, že vzdělávací program bude hrazen z prostředků projektu MAP Havířov II na základě vystavené objednávky Magistrátem města Havířova.
Na základě přijaté objednávky, může poskytovatel vystavit fakturu, která MUSÍ OBSAHOVAT následující údaje:

 • text na faktuře v poznámce (uvést celé níže uvedené řádky):
  Tento výdaj je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
  Název projektu: “Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607
 • faktura musí být vystavena na tyto fakturační údaje:
  Magistrát města Havířova
  Svornosti 86/2
  736 01 Havířov – Město
  IČ: 00297488

Krok č. 3 – Nahlášení termínu realizace vzdělávacích aktivit realizačnímu týmu

Na základě nahlášeného termínu bude vystavena objednávka konkrétnímu poskytovateli vzdělávacího programu.


Krok č. 4 – Doprava

Pro školy, pro které je dojezd složitý a nejsou schopny si samy uhradit dopravu, je možné dopravu objednat v rámci projektu. Toto dopravné je však nutné řešit individuálně a v dostatečném časovém předstihu s členy realizačního týmu projektu MAP, ideálně ihned po potvrzení termínu na vzdělávací program.

Doporučení: Aby byly finanční prostředky využity co nejefektivněji a bylo tak uspokojeno co nejvíce dětí a žáků z území ORP Havířov, doporučujeme hradit jízdné z vlastních nebo jiných zdrojů, popř. z finančních prostředků rodičů dětí a žáků.


Krok č. 5 – Třídní kniha a doložení fotodokumentace

Na místě samotné realizace vzdělávacího programu je potřeba vyplnit TŘÍDNÍ KNIHU, kterou si můžete stáhnout ZDE a kterou je nutné po vyplnění odevzdat, popř. zaslat emailem realizačnímu týmu.

Dále prosíme o pořízení několika fotografií (max. 5 fotek) z absolvování vzdělávacího programu.
Tyto fotografie prosím následně zašlete spolu s vyplněnou třídní knihou na emailovou adresu: administrator.map@havirov-city.czKONTAKTY na členy realizačního týmu projektu: