Zážitková polytechnika – přihlášení

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ŠKOLY
NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

v rámci aktivity Zážitková polytechnika

Vážení zástupci školek a škol.

Jsme rádi, že jste se rozhodli využít možnosti zapojit se do projektové aktivity zaměřené na podporu technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání s názvem ZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II.

Tato aktivita nabízí možnost zúčastnit se motivačních exkurzí a workshopů a je určena pro děti, žáky i pedagogy z mateřských a základních škol v rámci území ORP Havířov (tj. Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko).

  • Ve spolupráci s Pracovní skupinou pro trh práce jsme připravili inspirativní seznam míst (ke stažení ZDE), které je možno v rámci této aktivity navštívit. Jedná se cca o 30 zajímavých míst.
  • V případě, že jste si vybrali jednu aktivitu ze seznamu, pokračujte prosím dle níže uvedených kroků pro úspěšné přihlášení se a absolvování vzdělávacího programu.
  • Pokud Vás žádná aktivita z inspirativního seznamu nezaujala a máte zájem o návštěvu jiného místa, prosím kontaktuje s nabídkou realizační tým projektu.
    Mějte prosím na paměti, že z prostředků projektu MAP Havířov II může být hrazeno maximálně vstupné pro 40 dětí/žáků a v maximální výši 200 Kč/1 dítě, žák za celou školu/školku. Aktivita může být realizována pouze na území Moravskoslezského kraje.

V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Těšíme se na spolupráci. Realizační tým projektu.

 

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ ŠKOLY/ŠKOLKY:


Krok č. 1 – Elektronický formulář

Před rezervací vzdělávacího programu je nutné vyplnit elektronicky formulář – ZDE.

Po jeho vyplnění Vás bude kontaktovat realizační tým (max. do 5 prac. dnů od vyplnění) a na základě jeho souhlasu přejděte ke kroku č.2


Krok č. 2 – Rezervace vzdělávacího programu

Při komunikaci s poskytovatelem a písemné rezervaci (elektronické) vzdělávacího programu (např. Kozí farma, ZOO, Planetárium apod.) je NUTNÉ uvádět těmto poskytovatelům informaci, že vzdělávací program bude hrazen z prostředků projektu MAP Havířov II na základě vystavené objednávky, která MUSÍ BÝT vystavena Magistrátem města Havířova.


Krok č. 3 – Nahlášení termínu realizace vzdělávacích aktivit realizačnímu týmu

Sami si písemně zarezervujte termín u poskytovatele vzděl. programu.
Požádejte ho emailem o zaslání cenové nabídky a fakturačních údajů.
Získané podklady přepošlete na email manazer.map@havirov-city.cz

Vše prosím provádějte v minimálním předstihu 1 měsíc před konáním akce.


Krok č. 4 – Doprava

Pro školy, pro které je dojezd složitý a nejsou schopny si samy uhradit dopravu, je možné dopravu objednat v rámci projektu. Toto dopravné je však nutné řešit individuálně a v dostatečném časovém předstihu s členy realizačního týmu projektu MAP, ideálně ihned po potvrzení termínu na vzdělávací program.

V případě, že budete požadovat dopravu, postupujte následovně:
Sami si písemně zarezervujte termín u dopravce.
Požádejte ho emailem o zaslání cenové nabídky a fakturačních údajů.
Získané podklady přepošlete na email manazer.map@havirov-city.cz
Vše prosím provádějte v minimálním předstihu 1 měsíc před konáním akce.
Doprava bude hrazena z prostředků projektu MAP Havířov II na základě vystavené objednávky, která MUSÍ BÝT vystavena Magistrátem města Havířova.

Doporučení: Aby byly finanční prostředky využity co nejefektivněji a bylo tak uspokojeno co nejvíce dětí a žáků z území ORP Havířov, doporučujeme hradit jízdné z vlastních nebo jiných zdrojů, popř. z finančních prostředků rodičů dětí a žáků.


Krok č. 5 – Třídní kniha a doložení fotodokumentace

Na místě samotné realizace vzdělávacího programu je potřeba vyplnit TŘÍDNÍ KNIHU, kterou si můžete stáhnout ZDE a kterou je nutné po vyplnění odevzdat, popř. zaslat emailem realizačnímu týmu.

Dále prosíme o pořízení několika fotografií (max. 5 fotek) z absolvování vzdělávacího programu.
Tyto fotografie prosím následně zašlete spolu s vyplněnou třídní knihou na emailovou adresu: administrator.map@havirov-city.czKONTAKTY na členy realizačního týmu projektu: