Program na podporu FG – ŠKOLNÍ JARMARKY

Cíl aktivity:
Cílem je vyrobit a prodat na jarmarku výrobky a za získané peníze uskutečnit svůj podnikatelský záměr (např. výlet, podpora/adopce zvířete v ZOO aj.). Naučit žáky prožitkovou formou hospodařit s rozpočtem, vyrobit a prodat vlastní zboží na tematicky zaměřeném školním jarmarku (např. farmářském, velikonočním, jarním apod.).

– Možnost získat finanční příspěvek  pro školu v průběhu školního roku
– Zacházení s penězi a uvědomění si jejich hodnoty
– Prožitkový zážitek pro žáky formou uspořádání školního jarmarku
– Finanční gramotnost v praxi – hodnota peněz a hospodaření s nimi

– Uvědomění si co je rozpočet a k čemu slouží


Podmínky využití příspěvku:
Škola obdrží příspěvek v max. výši 3 000 Kč pro školní rok 2020/2021 na nákup materiálu na tvorbu výrobků určených k prodeji na jarmarku

Nákup materiálu je možný max. na 3 paragony (cena 1 ks zboží nesmí přesáhnout částku 300 Kč) a platba pouze V HOTOVOSTI (pozor: bez použití slevových karet)

Paragony k proplacení předat realizačnímu týmu projektu MAP
(kontaktní osoba: Ing. Lenka Slowiková, DiS.,
tel. 596 803 189, e-mail:
slowikova.lenka@havirov-city.cz,
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město, kancelář B-405)

Jarmark musí být tematicky zaměřen
(např. farmářský, velikonoční, vánoční, jarní, podzimní apod.)

Povinnosti školy nutno dodat po jarmarku realizačnímu týmu:
– Vypracovaný pracovní list pro žáky (vzor bude dodán po registraci školy)
– Papír s výpočty alespoň u 5 žáků (vzor bude dodán po registraci školy)
– Fotodokumentace z tvorby výrobků a z konání jarmarku
– Stručné zhodnocení pedagoga, tzn. přínos pro žáky, dovednosti (vzor bude dodán po registraci školy)

Přihlášení školy do aktivity: online ZDE