SYPO

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
Projekt SYPO

Více informací k projektu: https://www.projektsypo.cz

 • metodické kabinety – odkaz nabídky ZDE
 • stálá konference ředitelů
 • podpora začínajících učitelů – odkaz nabídky webinářů ZDE
 • transformace systému DVPP

Nabídka nových webinářů s osvědčením (akt. k 8.2.2023):
Kompletní nabídku najdete na https://www.projektsypo.cz/webinare.html.

NOVÉ WEBINÁŘE S PEVNÝM DATEM 

Kabinet Cizí jazyky, registrace předem ZDE

 • Hrajeme si s němčinou, 7. 3. 2023
 • Písně v hodinách ruštiny ano nebo ne? Možnosti současných technologií, 28. 3. 2023
 • Digitální technologie ve výuce ruského jazyka, 30. 3. 2023

Kabinet Přírodovědné vzdělávání, registrace předem ZDE

 • Geo4Tea: nová interaktivní aplikace pro učitele geografie, 7. 3. 2023
 • Proč číst v hodině oboru? Příklad z praxe oborového čtení nejen v zeměpise, 27. 3. 2023

Kabinet Společenskovědní vzdělávání, registrace předem ZDE

 • Výuka filosofie pro rozvoj kritického myšlení, 21. 2. 2023
 • Využití principů místně zakotveného učení ve výuce moderních dějin, 1. 3. 2023
 • Metoda nácviku sociálních dovedností, 14. 3. 2023
 • Region jako “malá vlast”, příklady a nápady do praxe, 3. 4. 2023
 • Jak učit dějepis badatelsky? Východiska badatelské výuky z hlediska didaktiky dějepisu, 17. 4. 2023
 • Jak učit dějepis badatelsky? Tipy, triky, postupy, 24. 4. 2023
 • Kontextualizace ve výuce dějepisu, 26. 4. 2023

 

NOVÉ WEBINÁŘE V ONLINE ŠKOLE
s možností zhlédnout kdykoli a kdekoli a s možností získat osvědčení

online škole najdete desítky webinářů a od minulého týdne také 11 zbrusu nových

  • Kabinet Cizí jazyky
   • Angličtiny pro všechny
   • Začínáme s angličtinou
   • Angličtina není nudná I
   • Akční angličtina
   • Jak rozmluvit žáky
  • Kabinet Společenskovědní vzdělávání
   • Jak na výuku témat politické geografie na ZŠ a SŠ
   • Gender ve vzdělávání
   • Lidové zvyky a tradice
  • Kabinet Přírodovědné vzdělávání
   • Chemické pokusy snadno a efektivně
   • Jak na rekonstrukci kapalinových válců ve školních sbírkách?
  • Kabinet Matematika a její aplikace
   • Finanční gramotnost

 

YOUTUBE
Všechny webináře se zveřejňují v časovém odstupu také pro širokou veřejnost nebo pro opakované zhlédnutí také na YouTube.

Aktualizace k 21.3.2023

Nová metodická příručka metodického kabinetu Český jazyk a literatura

 • Od zadání k hodnocení žákovských textů ke stažení ZDE

Písemné (slohové) práce – velké téma pro učitele, žáky i budoucí učitele. Jak zadávat a hodnotit žákovské texty na 2. stupni ZŠ a na SŠ? Jak při psaní písemné práce vytvářet autentické komunikační situace a jak pomoci žákům zdokonalovat se v oblasti komunikační kompetence?
Metodická příručka vznikla po společné diskuzi členů Asociace češtinářů a členů metodického kabinetu Český jazyk a literatura a obsahuje příklady hodnocení reálných žákovských textů, teoretický i praktický vhled na proces rozvoje dovednosti psaní a zadávání a psaní písemné práce i inspiraci ze zahraničí

Všechny dosavadní metodické příručky najdete ZDE

Živé webináře s možností pokládat dotazy lektorovi

1) Metodický kabinet Cizí jazyky
Registrace předem a více informací ZDE

 • Jazyk instrukce při seznamování s angličtinou v MŠ, 21. 3. 2023, 17:00-18:00
 • Písně v hodinách ruštiny ano nebo ne? Možnosti současných technologií, 28. 3. 2023, 17.00-18.00
 • Digitální technologie ve výuce ruského jazyka, 30. 3. 2023, 17.00-18.00
 • Práce s heterogenní třídou II (vhodné pro učitele všech jazyků), 4. 4. 2023, 17:00-18:00
 • Výuka francouzštiny jako druhého/ dalšího cizího jazyka po angličtině, 12. 4. 2023, 17:00-18:00
 • Jak žáky seznamovat s anglickou výslovností, 13. 4. 2023, 17:00-18:00

2) Metodický kabinety Společenskovědní vzdělávání
Registrace předem a více informací ZDE

 • Proč číst v hodině oboru? Příklad z praxe – Příklad z praxe oborového čtení nejen v zeměpise, 27. 3. 2023, 17.00-18.00
 • Tabu ve výuce?, 29. 3. 2023, 17:00-18:00
 • Region jako malá vlast, příklady a nápady do praxe, 3. 4. 2023, 17:00-18:00
 • Jak učit dějepis badatelsky? Východiska badatelské výuky z hlediska didaktiky dějepisu, 17. 4. 2023, 17:00-18:00
 • Jak učit dějepis badatelsky? Tipy, triky, postupy, 24. 4. 2023 17:00-18:00
 • Kontextualizace ve výuce dějepisu, 26. 4. 2023, 17:00-18:00