Spolupráce – projekt SYPO

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
Projekt SYPO

Více informací k projektu: https://www.projektsypo.cz

  • metodické kabinety – odkaz nabídky ZDE
  • stálá konference ředitelů
  • podpora začínajících učitelů – odkaz nabídky webinářů ZDE
  • transformace systému DVPP

Nabídka nových webinářů s osvědčením (akt. k 24.11.2022):

Kabinet Cizí jazyky Registrace předem ZDE
Angličtina pro všechny (1. stupeň ZŠ) 28. 11. 2022
Začínáme s angličtinou (MŠ) 30. 11. 2022
Angličtina není nudná I (1. stupeň ZŠ) 5. 12. 2022
Akční angličtina (MŠ, 1. stupeň ZŠ) 7. 12. 2022
Jak rozmluvit žáky (2. stupeň ZŠ, SŠ) 19. 12. 2022
Grammar in Games (2. stupeň ZŠ, SŠ) 9. 1. 2023
Slovní zásoba hravě (2. stupeň ZŠ, SŠ) 11. 1. 2023
21st Century Skills in our Lessons (2. stupeň ZŠ, SŠ) 23. 1. 2023
Nebojte se konverzovat – make them speak! (2. stupeň ZŠ, SŠ) 30. 1. 2023
Warmers, Coolers, Fillers (2. stupeň ZŠ, SŠ) 8. 2. 2023
 
Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání Registrace předem ZDE
Základní vývojové potřeby dětí předškolního a mladšího školního věku 24. 11. 2022
 
Kabinet Společenskovědní vzdělávání Registrace předem ZDE
Jak na výuku témat politické geografie na ZŠ a SŠ 8. 12. 2022
Gender ve vzdělávání 14. 12. 2022
Lidové zvyky a tradice 15. 12. 2022
Úvod do globálního rozvojového vzdělávání na ZŠ 20. 12. 2022