Řídicí výbor 2022

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.1
Datum: 23.3.2022
Čas: 14.00 hod. 
Místo: Městská knihovna Havířov (hudební salonek)

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.2 
Datum: 13.6.2022
Čas:     14.00 hod. 
Místo:   Hotel Zámek Havířov

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.3
Datum: 26. září 2022 
Čas:     14.00 hod.
Místo:   Městská knihovna Havířov

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.4 
Datum: 12.12.2022
Čas:     14.00 hod. 
Místo:  Městská knihovna Havířov