Řídicí výbor 2021

ŘÍDICÍ VÝBOR Č.12 
Datum: 18.8.2021
Čas:     14.00 hod. 
Místo:   elektronicky (hlasování per rollam) 


ŘÍDICÍ VÝBOR Č.13
Datum: 23.9.2021
Čas:     14.00 hod. 
Místo:   Městská knihovna Havířov

ŘÍDICÍ VÝBOR Č.14
Datum: 20.12.2021
Čas:     14.00 hod.
Místo:   online (distanční forma)