Řídící výbor 2020

ŘÍDICÍ VÝBOR Č.9 
Datum: 18.3.2020 - ZRUŠENO 
Čas:   14.00 hod. 
Místo:  elektronická forma


ŘÍDICÍ VÝBOR Č.10 
Datum: 14.9.2020
Čas:   14.00 hod. 
Místo:  Hotel Zámek Havířov (salonek v přízemí vpravo)

ŘÍDICÍ VÝBOR Č.11
Datum: 17.12.2020 
Čas:   14.00 hod.
Místo:  elektronická forma (hlasování per rollam)