řídící výbor 7/2019

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 7. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

Dne 18. 9. 2019 ve 14:00 hodin v hotelu Zámek Havířov, K Zámečku 243/2, Havířov (salonek v přízemí vpravo)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Kontrola usnášení schopnosti ŘV
  3. Aktuální informace o průběhu realizace projektu MAP II
  4. Dotační okénko
  5. Aktualizace Strategického rámce MAP
  6. Implementace MAP
  7. Evaluace projektu
  8. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
  9. Diskuse
  10. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.7/2019 – přihláška
Prezentace ŘV č.7_2019
Zápis z jednání ŘV č.7_2019
Fotodokumentace ŘV č. 7_2019
Prezenční listiny z ŘV č.7_2019