Řídící výbor 2019


ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.5 
Datum: 13.3.2019 
Čas:     14.00 hod. 
Místo:   hotel Zámek Havířov (salonek v přízemí, vpravo)