řídící výbor 2/2018

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 2. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

DNE 13. 6. 2018 ve 14:00 hodin v budově G magistrátu v prostorách městské knihovny, 2.poschodí, hudební salónek

Program jednání:

 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
 2. Workshop k tématu rovných příležitostí
 3. Informace ke schválení projektu MAP II
 4. Výzvy IROP – Infrastruktura základních škol a neformálních vzdělavatelů
 5. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru
 6. Aktualizace strategického rámce MAP – příloha investičních záměrů
 7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin
 8. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
 9. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018
 10. Diskuse
 11. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Prezentace ŘV č.2/2018
Zápis z jednání ŘV č.2/2018