řídící výbor 4/2018

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 4. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

DNE 11. 12. 2018 ve 14:00 hodin v budově G magistrátu v prostorách městské knihovny, 2.poschodí, hudební salónek

Program jednání:

 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
 2. Změna v Řídícím výboru – personální obsazení
 3. Aktuální informace o realizaci projektu MAP II
 4. Komunikační plán a publicita projektu
 5. Implementace MAP a Budování znalostních kapacit
 6. Dotační okénko
 7. Strategický rámec MAP – investiční priority
 8. Vystoupení pracovních skupin – prezentace SWOT analýz
 9. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
 10. Nastavení termínů setkávání pro rok 2019
 11. Diskuze
 12. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Prezentace ŘV č.4/2018
Zápis z ŘV č.4/2018

Prezentace projektu OKAP – realizace projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK