PS pro trh práce

Pracovní skupina pro trh práce řeší polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství a podnikavost.

Zaměřuje se na strategické plánování v oblasti:

  • podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
  • podpory polytechnického vzdělávání (tzn. přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
  • podpory odborného vzdělávání vč. spolupráce škol a zaměstnavatelů
  • rozvoje kariérového poradenství
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a vyuižívání ICT ve vzdělávání

Složení pracovní skupiny:

PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 18.9., 18.10., 21.11., 19.12.
Rok 2019 – 28.1., 18.2., 25.3., 24.4., 17.-18.5., 17.6., 24.7., 14.8., 19.9., 22.10.

AKCE PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:

  • neformální setkání PS se zástupci místních polytechnických SŠ, 24.4.2019, Havířov
  • příprava aktivity – POLYTECHNICKÉ WORKSHOPY (spolupráce ZŠ a SŠ)
  • příprava klíčové aktivityZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA
  • příprava soutěžních žákovských projektů – KUTÍLCI
  • tandemová výzka s RODILÝM MLUVČÍM na školách