PS pro trh práce

Pracovní skupina pro trh práce řeší polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství a podnikavost.

Zaměřuje se na strategické plánování v oblasti:

  • podpory kompetencí k podnikavosti, iniciative a kreativitě
  • podpory polytechnického vzdělávání (tzn. přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
  • podpory odborného vzdělávání vč. spolupráce škol a zaměstnavatelů
  • rozvoje kariérového poradenství
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a vyuižívání ICT ve vzdělávání

Složení pracovní skupiny:

Přehled setkání pracovní skupiny
Fotogalerie

AKCE PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:

  • neformální setkání pracovní skupiny se zástupci místních polytechnických středních škol zaměřených na polytechniku, 24.4.2019, Havířov
  • příprava klíčové aktivity – ZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA
  • příprava žákovských projektů se soutěží