PS Pro rovné příležitosti

Skupina je vytvořena za účelem řešení přechodů ve vzdělávání a zaměřením na inkluzi. Je složena z řad zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů.
PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.

Obsahem práce této PS je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Složení pracovní skupiny

PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 24.9., 22.10., 20.11.
Rok 2019 – 15.1., 26.2., 26.3., 30.4., 17.-18.5., 21.5., 24.6., 17.9., 15.10., 6.11., 3.12.
Rok 2020 – 14.1., 3.3., 20.5., 29.9., 16.11.
Rok 2021 – 21.1., 22.3., 22.6., 20.9., 11.10., 30.11.


AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2018:


AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:


AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2020:

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2021:


FOTOGALERIE