PS Pro rovné příležitosti

Skupina je vytvořena za účelem řešení přechodů ve vzdělávání a zaměřením na inkluzi. Je složena z řad zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů.
PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.

Obsahem práce této PS je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Složení pracovní skupiny

PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 24.9., 22.10., 20.11.
Rok 2019 – 15.1., 26.2., 26.3., 30.4., 17.-18.5., 21.5., 24.6., 17.9., 15.10., 6.11., 3.12.
Rok 2020 – 14.1., 3.3., 20.5.


AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2018:


AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:


AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2020:

  • provoz školních EEG Biofeedback středisek
    (ZŠ Na Nábřeží Havířov-Město, ZŠ Jarošova Havířov-Šumbark)
  • Kazuistický seminář s odborníkem z praxe pro speciální pedagogy a školní psychology, 22.1.2020, Centrum ADAM Havířov
  • Předškolák s MAPíkem – kurz pro děti a jejich rodiče s prvky montessori pedagogiky, 14.1.-17.3.2020, Montessori ZŠ Úsměv, Havířov
  • Program Psychosociální průprava pro děti v péči kurátorů OSPOD MmH
    (10 setkání v průběhu roku 2020), SVČ Don Bosko Havířov-Šumbark
  • workshopy “POZNEJ MŮJ SVĚT” (připravujeme 2020)

FOTOGALERIE