PS Občanské kompetence

Cílem je zprostředkovávat propojení školy a zástupců neformálního vzdělávání s obecní komunitou a vytvořit tak podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka. Dále také podpora rozvoje kulturního povědomí.

Obsahem práce je návrh řešení rozvoje občanských a sociálních kompetencí, regionální příslušnosti a zdravotního stylu se zaměřením na rozvoj potenciálu každého žáka.

Složení pracovní skupiny

PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 25.9., 23.10., 27.11.
Rok 2019 – 23.1., 20.2., 26.3., 23.4., 17.-18.5., 12.6., 27.8., 17.9., 13.11.
Rok 2020 – 14.1., 26.2.

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:
– příprava a pilotní ověření realizace Vzdělávacího programu MLADÝ FARMÁŘ
– tvorba metodiky VP Mladý Farmář (duben-květen 2019)
– úvodní setkání metodiků VP s lektory VP ze zapojených škol, 11.6.2019, MMH

FOTOGALERIE