PS Matematická gramotnost

Cílem je zaměřit se na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti  (dále jen MG) a s tím související pregramotností a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání s podporou matematické gramotnosti.

Složení pracovní skupiny

 

 

 

 


PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 19.9., 14.11., 12.12.
Rok 2019 – 16.1., 4.3., 19.3., 17.-18.5., 12.6., 23.7., 9.9., 24.9., 15.10., 8.11
Rok 2020 – 14.1., 26.2., 21.5., 22.6., 24.8., 23.9., 25.11., 15.12.
Rok 2021 – 25.1., 15.2., 24.3., 21.4., 8.6., 21.9., 21.10., 2.11., 1.12.

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:

  • Společené setkání matematiků ZŠ, 10.4.2019, Zámek Havířov
    – prezentace ke stažení ZDE
  • Soutěž HRÁTKY S ČÍSLY, ZŠ 1. Máje Havířov

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2020:

  • Vzdělávací semináře pro učitele matemtikyJak pracovat s diferencovanou třídou v matematice, (přesun r. 2021 pro I. stupeň ZŠ, přesun r. 2021 pro II. stupeň ZŠ)
  • Soutěž “HRÁTKY S ČÍSLY II”, ZŠ 1. Máje Havířov (přesun r. 2021)
  • Program na podporu finanční gramotnosti – ŠKOLNÍ TEMATICKÉ JARMARKY
  • Matematická krabice pro předškoláky MŠ – HRAVÉ POČÍTÁNÍ
  • HERNA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – projektová dopoledne pro ZŠ v Městské knihovně

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2021:

FOTOGALERIE: