PS Financování

Cílem této pracovní skupiny (dále jen PS) je navrhnout jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do Strategického rámce MAP a akčních plánů.
Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (např. strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

Obsahem práce PS je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Velmi úzce spolupracuje s ostatními PS v rámci přípravy aktivit akčního plánu. Vedoucí PS předstupuje před Řídící výbor MAP a přednáší doporučení k financování jednotlivých aktivit v území.

Složení pracovní skupiny

PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 18.9., 23.10., 13.11.
Rok 2019 – 22.1., 26.3., 23.4., 17.-18.5., 18.6., 17.9., 15.10., 21.11.

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:
Seminář pro účetní a ekonomy příspěvkových organizací, 12.6.2019, Havířov
– Tvorba metodiky jednotného účtování přísp. ogranizací v rámci ORP Havířov (přípravujeme)
– Informační seminář k dotačním titulům (přípravujeme)

FOTOGALERIE
– seminář pro účetní a ekonomy p.o., 12.6.2019 (ZDE)