PS Financování

Cílem této pracovní skupiny (dále jen PS) je navrhnout jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do Strategického rámce MAP a akčních plánů.
Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (např. strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

Obsahem práce PS je plánování nákladů a zejméne identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Velmi úzce spolupracuje s ostatními PS v rámci přípravy aktivit akčního plánu. Vedoucí PS předstupuje před Řídící výbor MAP a přednáší doporučení k financování jednotlivých aktivit v území.

Složení pracovní skupinyPřehled jednotlivých setkání PS
Fotogalerie