Soutěž POHÁDKY HROU

Putovní soutěž “Pohádky hrou” zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti /pregramotnosti a regionální identity dětí MŠ a žáků 2. tříd ZŠ formou prožitkového učení na území ORP Havířov.

Celá soutěž je postavena tak, aby děti rozvíjely nejen svou čtenářskou gramotnost, ale aby získaly také nové poznatky o městě a jeho okolí ve kterém žijí. Kromě toho dochází k prohlubování spolupráce jak mezi zapojenými MŠ a ZŠ, tak k  vytváření spolupráce a vzájemné pomoci v komunikaci mezi dětmi z MŠ a žáky ze ZŠ.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  • složena celkem z 5 tematicky zaměřených stanovišť
    (1. Zámek, 2. Znak, 3. Kotulova dřevěnka, 4. Voda a 5. Doly)
  • na stanovištích plní děti 2 úkoly v osmičlenných družstvech a v časovém
    limitu 15 minut
  • družstvo tvoří: 4 děti MŠ a 4 žáci ZŠ
  • putovní soutěž, tzn. kompletně připravena “bedna” k předání škole s úkoly, metodickým pokynem, pracovními listy, pomůckami a odměnami pro děti
  • školy (kombinace MŠ a ZŠ), které mají zájem o zapojení do soutěže, kontaktují vedoucí Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost, Mgr. Pavlu Nesvadbovou (e-mail: pavla.nesvadbova@centrum.cz)

ZAPOJENÉ ŠKOLY A ŠKOLKY:
–  MŠ Balzacova Havířov a ZŠ Mládežnická Havířov, 11.6.2019
–  MŠ Lípová Havířov a ZŠ 1.máje Havířov, 2.10.2019
–  MŠ Frýdecká Havířov-Bludovice a ZŠ Frýdecká Havířov-Bludovice,10.10.2019

KE STAŽENÍ:
–  třídní kniha (ZDE)

PUBLICITA:
– reportáž TV Polar z pilotního ověření na MŠ Balzacova, 11.6.2019 (ZDE)
– fotodokumentace z 11.6.2019 (ZDE)