PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina je tým pracovníků složený z vedoucího pracovní skupiny, specialistů a odborných řešitelů, kteří se věnují potřebným tématům vzdělávání ve svém regionu a vytýčené tematické oblasti. Především se zabývá opatřením, které je v rámci MAP povinné a která vyšla z vlastních šetření a provedených analýz území. Především představují diskusní platformu, která začne aktivně pracovat od 1.3.2024.

Pracovní skupiny zastřešují následující oblasti:

  1. Financování
  2. Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
  3. Rovné příležitosti
  4. Mateřské školy
  5. Kompetence pro život

Jednotlivé pracovní skupiny se budou scházet minimálně 4x ročně (prezenčně, popř. distančně) a ze svých jednání pořizují prezenční listiny a zápisy.