MAP II

Už známe vítězné modely!!!

Tvořivá soutěž modelů STAŇ SE STAVITELEM
– prezentace s vítěznými modely ZDE

Děkujeme všem stavitelům a modelářům
za jejich úžasné modely!!!


Prožitkové dopoledne POZNEJ MŮJ SVĚT –
zrakové postižení a vady zraku

Ve spolupráci s organizací SONS ČR jsme si pro žáky ZŠ připravili možnost formou vlastního prožitku vyzkoušet handicap a svět nevidomých a slabozrakých.

Více podrobností k akci naleznete ZDE.


Projekt jako zábava a radost nejen pro děti,
ale také pro pedagoga.

Workshop PROJEKTOVÁ VÝUKA
jako efektivní nástroj rozvoje žáků

Více informací o akci ZDE


Pořádáme další dotační seminář č. III
DOTACE PRO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ
– Programové období 2021-2027

Více informací o akci ZDE


SEMINÁŘ
O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

pro  zaměstnance školních jídelen a vedení škol
se zaměřením na financování školní jídelny
a s ochutnávkami hotových pokrmů

Více informací ZDE


Tvořivá soutěž
STAŇ SE STAVITELEM

pro jednotlivce nebo družstva žáků 2. až 9. tříd ZŠ zaměřená na výrobu modelů z papírových
a kartonových krabic s papírovými doplňky

Podmínky a informace k soutěži ZDE
Online přihláška ZDE.


DEN ROMSKÉ KULTURY

Ve spolupráci s lektory z brněnského Muzea romské kultury jsme připravili odpolední interaktivní
osvětovou akci pro veřejnost, rodiče a děti.

Přijďte se podívat a dozvědět více z historie
a současnosti romské kultury, hudby či jejich typické kuchyně
formou ochutnávek.

Více informací o akci ZDE.


VÍTÁNÍ LÉTA DĚTÍ S RODIČI
aneb poznejme svět autismu II.

Osvětová akce pro veřejnost, rodiče, děti
a možnost konzultace s odborníkem.

Více informací o akci ZDE.


 Učitelé a žáci, prožijte
projektové dopoledne v

HERNĚ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
v Městské knihovně Havířov.

Více informací ZDE.


Vzdělávací akreditovaný seminář
PhDr. Libora Kyncla

pro pedagogy ZŠ na téma
ZVYŠUJEME ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST
NAPŘÍČ VYUČOVACÍMI PŘEDMĚTY

Pozvánka a přihláška ZDE

 


Vzdělávací seminář pro rodiče dětí z MŠ
na téma
FORMY AAK a využití manuálních znaků v kontaku s dětmi s potížemi v oblasti dorozumívání

Pozvánka a přihláška ZDE


Holky, kluci, paní učitelky, rodiče, prostě KUTÍLCI.
Děkujeme za Vaši účast a úžasné modely!!!

Záznam ze slavnostního vyhodnocení soutěže ZDE.
Reportáž TV Polar v Havířovském expresu ZDE.


Dvoudenní vzdělávací seminář
pro pedagogy MŠ
PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ v MŠ

Pozvánka a přihláška ZDE


Dvoudenní vzdělávací webinář
pro učitele matematicky na ZŠ
GeoGebra
jako nástroj rozvoje
matematické gramotnosti na ZŠ

Pozvánka a přihláška ZDE


Aktivita na podporu
matematické pregramotnosti v MŠ

HRAVÉ POČÍTÁNÍ

putovní truhlice
s matematickými hrátkami
pro předškoláky

Podrobnosti o aktivitě
a možnost přihlásit se
ZDE


Vzdělávací webinář
pro pedagogy I. a II. stupně ZŠ a ZUŠ
AKTIVIZACE
(na začátku vyučovací hodiny)
desetkrát jinak pro ZŠ

Pozvánka a přihláška ZDE


Vzdělávací webinář
pro pedagogy I. a II. stupně ZŠ a ZUŠ
REFLEXE
(na konci vyučovací hodiny)
desetkrát jinak pro ZŠ

Pozvánka a přihláška ZDE


Informační webinář pro rodiče
RIZIKA KOMUNIKACE
NA INTERNETU

Pozvánka a přihláška ZDE

Informační beseda pro rodiče o fenoménech spojených s rizikovou komunikací
na internetu.

“BUĎTE SVÝM DĚTEM OPOROU!”


Vzdělávací akreditovaný webinář
RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE
ve spolupráci s lektorem
Centra PRVoK/E-Bezpečí UP Olomouc.

Pozvánka a přihláška ZDE

Vzdělávací akce pro pedagogy ZŠ zaměřená na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu.


Vzdělávací akreditovaný webinář
pro pedagogy MŠ a asistenty pedagogů MŠ
VYHLEDÁVÁNÍ A ROZVÍJENÍ NADANÝCH DĚTÍ A MiND
v podmínkách běžné MŠ

Pozvánka a přihláška ZDE


Vzdělávací webinář
pro pedagogy matematiky na téma
JAK NA DISTANČNÍ VÝUKU MATEMATIKY?

Pozvánka a přihláška ZDE


ONLINE Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/2021

Žáci, rodiče, učitelé POZOR!!! ve dnech od 18.1. až 4.2.2021 se po jednotlivých okresech uskuteční online prezentace středních škol v našem kraji po jednotlivých okresech (vždy pro školy sídlicím v daném okrese) ve dvou stanovených dnech, v čase 10:00-18:00 hod.
Učitelé a žáci 116 zúčastněných středních škol budou distanční formou prezentovat školu a odpovídat na otázky zájemců o studium, a to prostřednictvím aplikace ZOOM na portálu https://veletrh-skol.msk.cz/ 

Vzdělávání pro pedagogy MŠ a ZŠ
Webinář na téma
DROGOVÉ A VIRTUÁLNÍ ZÁVISLOSTI

Pozvánka a přihláška ZDE


Vzdělávání pro pedagogy MŠ a ZŠ
Webinář na téma
KOMUNIKACE
S PROBLÉMOVÝM RODIČEM

Pozvánka a přihláška ZDE


Vzdělávání pro pedagogy MŠ a ZŠ
Webinář na téma
RIZIKA INTERNETU A NETOLISMUS

Pozvánka a přihláška ZDE


Vzdělávání pro pedagogy MŠ a ZŠ
Webinář na téma
ŠIKANA A KYBERŠIKANA

Pozvánka a přihláška ZDE


Podpora pro pedagogy MŠ a ZŠ
PODPŮRNÝ WEBINÁŘ
pro začátečníky
v MS Teams a MS Forms

Pozvánka a přihláška ZDE


Preventivní programy zdarma pro základní školy (pro žáky I. i II. stupně ZŠ)
PROGRAMY PREVENCE do ZŠ s MAPíkem

Podrobnosti k programům ZDE.


Zážitková polytechnika pro všechny MŠ a ZŠ
ve škol. roce 2020/2021
VČELKY DO ŠKOLKY (MŠ)
VČELY DO ŠKOLY
(ZŠ)

Přihláška a info pro MŠZDE.
Přihláška a info pro ZŠZDE.


Program na podporu
finanční gramotnosti ve školách
TEMATICKÉ ŠKOLNÍ JARMARKY

Podrobnosti o programu
a možnost přihlásit školu
ZDE.


Pracovní sešit
pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ

HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM
s MAPíkem

Bližší informace k aktivitě
a metodický list pro pedagogy
k dispozici ZDE.


Webinář pro pedagogy MŠ a ZŠ
UČEBNA GOOGLE
jako pomocník učitele

25.9.2020 a 30.9.2020

Pozvánka a přihláška ZDE.


Srdečně zveme ředitelé škol z ORP Havířov na MINIKONFERENCI ŘEDITELŮ
14.9.2020 v ZŠ Moravská Havířov (kinosál)

Program a časový harmonogram ZDE


Seminář pro rodiče a asistenty pedagogů

SPECIFICKÉ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY DĚTÍ
A JEJICH PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

Více informací o akci ZDE. 


VÍTÁNÍ LÉTA DĚTÍ S RODIČI
aneb poznejme svět autismu.

Osvětová akce pro veřejnost, rodiče, děti
a možnost konzultace s odborníkem.

Více informací o akci ZDE.


Pořádáme další ifnormační seminář zaměřený
na DOTACE PRO MŠ A ZŠ – Šablony III
17.6.2020 v Městské knihovně Havířov, 13:00-14:00 hod.

Více informací o akci ZDE.


VÝUKA ON-LINE

Užitečné rady a přehled užitečných odkazů
pro výuku online naleznete  ZDE.Pro žáky 7. a 8. tříd ze ZŠ v ORP Havířov
promítámenový český dokumentální film

V SÍTI: Za školou (od 12 let)

 


Rozšíření MAPíkovy putovní knihovny o nové knižní tituly
(Memento a Běž chlapče běž!)

Více se můžete dočíst ZDE.


Možnost organizované návštěvy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro žáky 9. tříd ZŠ v rámci aktivity
DEN V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ s MAPíkem

Více info ZDE.


Nabízíme pro speciální pedagogy a školní psychology
KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ S ODBORNÍKEM Z PRAXE,
22.1.2020 od 15:30 hod. v centru ADAM Havířov.


Pokračujeme v realizaci
ZÁŽITKOVÉ POLYTECHNIKY
pro děti a žáky z MŠ a ZŠ

Jak se můžete zapojit a inspirativní seznam pro motivační exkurze naleznete ZDE.

 

 


Stále nabízíme možnost zapojit
RODILÉHO MLUVČÍHO DO ŠKOLY
formou tandemové výuky.

Více informací ZDE

 


Podařilo se nám domluvit spolupráci ZŠ
s místními středními školami formou
POLYTECHNICKÝCH WORKSHOPŮ pro ZŠ.

Bližší informace ZDE.


Stále je možnost využít terapie zaměřené
na zlepšení soustředění pozornosti a různých poruch učení
a domluvit si návštěvu ve zřízených

EEG Biofeedback středisek
v Havířově, které jsou určeny
dětem MŠ a žákům ZŠ.

Více informací ZDE.


Paní učitelky, páni učitelé, holky, kluci
– prostě KUTÍLCI ze zapojených škol
vytváří v rámci vyhlášené soutěže žákovských projektů své modely a bojují o svou výhru, tj. zážitková exkurze pro svou třídu do ZOO, DinoParku nebo Planetária.


Úspěšně pokračuje pilotní ověřování
vzdělávacího programu
MLADÝ FARMÁŘ
,

který je zaměřen na intenzivní podporu
přírodovědného a environmentálního vzdělávání
ve školkách a školách.

Více podrobností ZDE