MAP I

Projekt “Místní akční plán rozvojvě vzdělávání v ORP Havířov” (dále jen MAP I) byl realizován v rámci Moravskoslezského kraje s uzemním dopadem:
statutární město Havířov a obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá,Těrlicko.

Záměrem projektu bylo vytvořit regionální organizační strukturu a koncepci vzdělávání, výchovy a souvísejících oblastí. Byly ustanoveny základní místního akčního plánování: řídící výbor, složený se zástupců významných regionálních aktérů a čtyř pracovních skupin, které představovaly hlavní odborné platformy pro diskusi nad jednotlivými okruhy MAPu.

Organizační struktura MAP pro ORP Havířov se skádá z několika úrovní:

Partnerství
= široká platforma spolupracujících subjektů.

Řídící výbor
= je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.
= ustavující jednání 22.6.2016, schválen Status a Jednací řád
= skládá se z: přesedy, místopředsedy a 21 členů

Pracovní skupiny (dále jen PS)
= tým pracovníků složený z vedoucícho pracovní skupiny, specialisty a odborných ředitelů, kteří se věnují určenému tématu/tématům vzdělávání
= každá PS se zkládá z garanta PS a metodiků PS

PS1 Společené a kvalitní vzdělávání
PS2 Kompetence pro trh práce
PS3 Gramotnosti
PS4 Občanské kompetence