HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM s MAPíkem

MAPík si pro všechny děti 3. a 4. tříd základních škol v ORP Havířov připravil novinku – v rámci projektu MAP Havířov II vznikl pracovní sešit s názvem „Havířovem a jeho okolím s MAPíkem“.

Přestože jsou aktivity pracovního sešitu prioritně zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti, hravou formou napomohou také k uvědomění si regionální identity žáků.
Pracovní sešit navazuje na aktivitu Pohádky hrou, která byla v rámci ORP Havířov realizována v minulém školním roce. Právě při realizaci Pohádek hrou vznikla myšlenka na vytvoření učebního materiálu pro žáky 1. stupně ZŠ. A podařilo se.

Pracovní sešit byl vytvořen také pro žáky II. stupně ZŠ, konkrétně pro žáky 9. tříd s názvem “Havířovem a jeho okolím s MAPíkem II”.
Aktivity obsažené v této publikaci jsou zaměřeny především na rozvoj ČG a přidanou hodnotou je prohloubení si  a uvědomění si regionální identity žáků či  získání nových poznatků žáků pod vedením učitele týkající se města Havířova a jeho blízkého okolí zaměřené především na vznik a historii regionu.

 

 

Metodické listy (ML) pro pedagogy:
ML k pracovnímu sešitu pro I. stupeň ZŠ (4. třídy) – ke stažení ZDE
ML k pracovnímu sešitu pro II. stupeň ZŠ (9. třídy) – ke stažení ZDE