DOKUMENTY

Seznam MÍSTNÍCH LEADRŮ ke stažení ZDE

Dokument MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
– finální verze (listopad 2023) ke stažení ZDE
ke stažení ZDE


Plakát projektu MAP v ORP Havířov IV ke stažení ZDE
Plakát projektu MAP v ORP Havířov III ke stažení ZDE
Plakát projektu MAP v ORP Havířov II ke stažení ZDE


STRATEGICKÝ RÁMEC – aktualizace říjen 2023
STRATEGICKÝ RÁMEC – aktualizace březen 2023
STRATEGICKÝ RÁMEC – aktualizace září 2022
STRATEGICKÝ RÁMEC – aktualizace březen 2022
STRATEGICKÝ RÁMEC – aktualizace listopad 2020
STRATEGICKÝ RÁMEC – aktualizace prosinec 2019
STRATEGICKÝ RÁMEC – aktualizace prosinec 2018
STRATEGICKÝ RÁMEC – aktualizace červen 2018
STRATEGICKÝ RÁMEC – aktualizace březen 2017
STRATEGICKÝ RÁMEC – schválení v září 2016MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
Přistoupení k Memorandu o spolupráci

 

V rámci projektu “Místní akční plán v ORP Havířov” vzniklo “Memorandum o spolupráci”, které vyjadřuje ochotu škol, spolků, zřizovatelů a všech dílčích institucí, které ve věnují vzdělávání, zapojovat se do spolupráce a podílet se na rozvoji vzdělávání.

  • dne 25.9.2017 schválen dokument “Memorandum o spolupráci na 20. zasedání Zastupitelstva města Havířov
  • dne 26.9.2017 dokument schválen členy Řídicího výboru MAP
  • je povinný výstup a indikátor projektu
  • založen na principu dobrovolnosti a spolupráce
  • k Memorandu o spolupráci přistupují zřizovatelé škol a neformální vzdělavatelé se svými investičními záměry