Aktivity 2024

aktivita MAPíkova PUTOVNÍ KNIHOVNA
odkaz k přihlášení ZDE, bližší info ZDE
hodnotící dotazník pro pedagogy k vyplnění ZDE

aktivita HERNA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
odkaz k přihlášení ZDE
hodnotící dotazník pro pedagogy k vyplnění ZDE
hotnotící dotazník pro žáky k vyplnění ZDE

aktivita POHÁDKY HROU
odkaz k přihlášení ZDE; více informací k aktivitě ZDE.
hodnotící dotazník pro pedagogy k vyplnění ZDE

aktivita Pracovní sešit HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM S MAPíkem I a II
více info ZDE
hodnotící dotazník pro pedagogy I. stupně ZŠ – k vyplnění ZDE
hodnotící dotazník pro pedagogy II. stupně ZŠ – k vyplnění ZDE

aktivita POLYTECHNICKÉ EXKURZE – zážitková polytechnika
odkaz k přihlášení ZDE, bližší info ZDE, organizační informace ZDE
hodnotící dotazník pro pedagogy k vyplnění ZDE

aktivita HRAVÉ POČÍTÁNÍ – putovní truhlice
odkaz k přihlášení ZDE, bližší info ZDE
hodnotící dotazník pro pedagogy k vyplnění ZDE

aktivita ČTEME S NEČTENÁŘI
bližší info ZDE
hodnotící dotazník pro pedagogy k vyplnění ZDE

aktivita pracovní DEN S PRIMÁTOREM
odkaz k přihlášení ZDE, bližší info ZDE
hodnotící dotazník pro žáky k vyplnění ZDE

aktivita ABAKU – podpora výukové metody na ZŠ
odkaz k přihlášení ZDE, bližší info ZDE
hodnotící dotazník pro pedagogy k vyplnění ZDE

aktivita UŽ JSME ČTENÁŘI s MAPíkem
hodnotící dotazník pro pedagogy k vyplnění ZDE