Aktivity 2018


DEN ZEMĚ HAVÍŘOV 2018

V pátek 27.4.2018 propukla na havířovském Náměstí republiky tradiční oslava Dne Země s podtitulem Lesní dobrodružství.
Hlavní program navedl zábavnou formou děti i dospělé na to, jak se v přírodě chovat a pohybovat, a co zde naopak rozhodně nedělat.

K vidění byly chemické pokusy v praxi, výrobky a výtvory dětí z havířovských škol, zaměřené na ekologii, různé ekologické soutěže a hry. Prezentovali jsme se zde i my, realizační tým projektu MAP Havířov II , který ve svém stánku pořádal polytechnické hry pro děti s možností získání odměny a měl možnost tak projekt představit široké veřejnosti.

Program
Plakát akce

Video reportáž – TV Polar

 


INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K VÝZVĚ ŠABLONY II

V pátek 27.3.2018 se uskutečnil 1. informační seminář pro vedoucí pracovníky k dotační problematice – konkrétně zaměřený na  Výzvu č. 2 Šablony II vyhlášenou MŠMT ČR, kterou představil přítomným účastníkům Jiří Kovačik.

Seminář se těšil velkému  zájmu ze stran možných žadatelů, kteří na setkání získali základní informace o vyhlášené výzvě a především důležitých změnách oproti Šablonám I. Dále byli podrobněji seznámeni s podmínkami a obsahem jednotlivých možných typů Šablon, které mohou žadatelé v rámci vyhlášené výzvy využít.

Prezentace – informační seminář Šablony 27.3.2018
Prezenční listina – informační seminář 27.3.2018

Kalkulace Šablony II – informační seminář 27.3.2018

Souhrnné informace k Výzvě č.2 – Šablony II

Výzva č.: 02_18_063
Řídící orgán: OP VVV
Prioritní osa: 3
Datum vyhlášení: 28.2.2018
Datum ukončení: 28.6.2019, 14:00hod.
Oprávnění žadatelé: školy,
školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Text výzvy ZDE

Cílem výzvy je podpořit  MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volnéhoč času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjendodušeného vykazování.

Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II:
– rozšíření počtu oprávněných žadatelů (nové také pro ZUŠ a zájmová vzdělávání)
– snížení min. výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč
– navýšení částek pro výpočet max. výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ
– nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách)


WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Před začátkem společného setkání pracovních skupin proběhl Workshop pro rovné příležitosti vedený Mgr. Annou Werner ze ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem v Albrechticích a to za účelem ustanovení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání s cílem poskytnout všem jedincům rovné vzdělávací příležitosti v maximální možné míře.
Podrobnější informace jsou k dispozici v přiložené prezentaci.

Prezentace – Workshop pro rovné příležitosti, 30.8.2018
Fotogalerie – Wokrshop pro rovné příležitosti, 30.8.2018
Prezenční listina  – Workshoíp pro rovné příležitosti, 30.8.2018