září 2016

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na druhé jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov, které se uskuteční

 

DNE  27.9 .2016  v  15,00  hodin  v budově G magistrátu v prostorách městské knihovny, 2.poschodí, hudební salónek

 

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Shrnutí dosavadního průběhu projektu
  3. Volba nového předsedy ŘV
  4. Interpretace výsledků analytických šetření v území, diskuse
  5. Ustanovení struktury pracovních skupin ve vazbě na zvolená opatření
  6. Projednání výstupu Strategického rámce MAP vč. investičních záměrů škol v území
  7. Budování znalostních kapacit
  8. Plánované výstupy projektu a jejich časový harmonogram na další období
  9. Schválení dílčích úkolů pro následující tři měsíce a termínu následujícího setkání