Střední článek

Střední článek podpory je tu primárně pro ředitele škol a zřizovatele. Jeho hlavním cílem je přispívat ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol v manažerské a nepedagogické práci. Je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a je realizován MŠMT.

Jedná se o systematický nástroj pomoci školám v manažerských a nepedagogických záležitostech, zakotvený ve Strategii 2030+ a organizovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).

Facebookový profil: #Střední článek
Webové stránky: zde