Setkání pracovních skupin 30.8.2018

Dne 30.8.2018  v prostorách ZŠ Mládežnická, Havířov proběhlo první společné setkání všech zástupců jednotlivých pracovních skupin  v rámci projektu MAP Havířov II.
Na tomto setkání došlo k představení struktury, forem jejich zapojení a základních principů spolupráce a fungování jednotlivých pracovních skupin v rámci projektu.

Více informací z tohot setkání naleznete na níže uvedených odkazech.

Pozvánka
Zápis z jednání – Setkání pracovních skupin, 30.8.2018
Prezentace – Setkání pracovních skupin, 30.8.2018
Fotogalerie – Setkání pracovních skupin, 30.8.2018
Prezenční listina – Setkání pracovní skupin, 30.8.2018


Před začátkem společnsého setkání pracovních skupin proběhl Workshop pro rovné příležitosti vedený Mgr. Annou Werner ze ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem v Albrechticích a to za účelem ustanovení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání s cílem poskytnout všem jedincům rovné vzdělávací příležitosti v maximální možné míře.
Podrobnější informace jsou k dispozici v přiložené prezentaci.

Prezentace – Workshop pro rovné příležitosti, 30.8.2018
Fotogalerie – Wokrshop pro rovné příležitosti, 30.8.2018
Prezenční listina  – Workshoíp pro rovné příležitosti, 30.8.2018