Vzdělávací akce


Nabídka vzdělávacích akcí pro vás, které organizuje MAP Havířov II:

Rok 2020

  • informační seminář k dotačním titulům č.2 – téma Šablony III (17.6.2020)
  • seminář pro rodiče dětí se SVP na téma Specifické vzdělávací potřeby dětí a jejich příprava na školu (15.9.2020)
  • vzdělávací webinář na podporu digitální gramotnosti – téma Učebna Google jako pomocník učitele (25.9. a 30.9.2020)
  • seminář pro pedagogy MŠ “Podnětné prostředí v MŠ” (8. a 9.10.2020) – ODLOŽENO
  • Vzdělávací seminář pro pedagogy matemtiky I. a II. stupně ZŠ – Jak pracovat s diferencovanou třídou v matematice, (14.10.2020 a 15.10.2020)
  • vzdělávací seminář na podporu digitální gramotnosti – téma TYPOGRAFIE V PRAXI aneb jak správně psát text na počítači  (19.10.2020)
  • seminář uznávaného speciálního pedagoga a rodinného terapeuta Mgr. Jiřího Haldy pro pedagogy a veřejnost na téma “DÍTĚ NENÍ MALÝ DOSPĚLÁK a dospělák nemá být velké dítě” (16.11.2020)
  • seminář pro pedagogy PhDr. L. Kyncla – Zvyšujeme čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími předměty (9.12.2020)
  • gastroworkshop pro vedoucí školních jídelen a školní kuchaře na téma Zdravá výživa a spotřební koš (připravujeme)

Rok 2019

Rok 2018