Rodilý mluvčí do škol

Projekt MAP Havířov II nabízí školám na území ORP Havířov možnost zapojit do výuky angličtiny rodilého mluvčího také pro školní rok 2020/2021 a nově i formou distanční výuky.

Aktivita je zaměřena na podporu cizojazyčné gramotnosti u žáků ZŠ formou tandemové výuky pedagoga školy a rodilého mluvčího v hodinách cizího jazyka na škole (tzn. společná příprava výukové lekce a společná výuka v hodině) s cílem zvýšit komunikační dovednosti žáků.

PROPOZICE AKTIVITY:

Možnost zapojení se do aktivity:
Rodilý mluvčí bude škole přidělen na základě vyplnění online registračního
formuláře – ZDE

Možná délka pobytu rodilého mluvčího na škole:
1 až 2 měsíce (dle kapacity žáků na škole).
Možnost domluvit se na individuální délce s realizačním týmem projektu.

Maximální časový rozsah:
80 hodin v tandemu (tzn. 40 h příprava + 40 h výuka)

Průběh výuky:
Forma výuky: tandem (společné vedení výuky rodilého mluvčího a pedagoga).
Hodina je převážně konverzační.

Obsah výuky:
Dle domluvy rodilého mluvčího s pedagogem cizího jazyka.
Možnost školy zvolit si tématickou výuku dle nabídky rodilého mluvčího.

Spolupráce školy:
Škola zvolí pedagoga cizího jazyka, který se účastní tandemové výuky a který je zodpovědný za realizaci tandemové výuky.

PODMÍNKA:
Vyčleněný pedagog bude aktivně spolupracovat jak při přípravě, tak při samotné výuce v hodinách s rodilým mluvčím.

DOPORUČENÍ:
– zajištění učebny s interaktivní tabulí pro výuku (v případě prezenční výuky)


INFORMAČNÍ LETÁK – ke stažení ZDE
PODMÍNKY K ÚČASTI pro školy – ke stažení ZDE