říjen 2016

Od měsíce října byly zahájeny činnosti pracovních skupin. Z nominovaných členů (metodiků pracovních skupin) byly ustanoveny celkem čtyři skupiny, které jsou vedeny garanty pracovních skupin. Kompletní seznam pracovních skupin a jejich členů najdete zde.