řídicí výbor č.2/2024

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 2. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov IV, které se uskuteční

dne 12. 6. 2024 v 15:00 hodin v Městské knihovně Havířov (Hudební salonek, 3. patro)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo
  2. Kontrola usnášeníschopnosti ŘV
  3. Průběh a plány projektu MAP Havířov IV
  4. Aktualizace organizační struktury – nominace nových členů ŘV a PS
  5. Komunikační plán a konzultační proces (schvalovací proces)
  6. Činnost pracovních skupin
  7. Naplňování RAPů – implementace
  8. Evaluace projektu
  9. Dotační okénko
  10. Diskuse a závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., hlavní manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.2/2024 – pozvánka
Prezentace ŘV č.2/2024
Zápis z jednání ŘV č.2/2024