řídící výbor č.1/2024

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 1. ustavující jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov IV, které se uskuteční

dne 14. 2. 2024 ve 14:00 hodin v Městské knihovně Havířov (Hudební salonek, 3. patro)

Program jednání:

 1. Úvodní slovo
 2. Představení realizačního týmu projektu
 3. Ustanovení Řídicího výboru MAP Havířov IV
 4. Volba předsedy a místopředsedy ŘV
 5. Jednací řád a Statut ŘV
 6. Schválení organizační struktury – pracovní skupiny
 7. Průběh a plány projektu MAP Havířov IV
 8. Komunikační plán
 9. Harmonogram evaluace
 10. Dotační okénko
 11. Diskuse a závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., hlavní manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.1/2024 – pozvánka
Prezentace ŘV č.1/2024
Zápis z jednání ŘV č.1/2024

Upravit