Řídicí výbor 2021

ŘÍDICÍ VÝBOR Č.12 
Datum: 18.8.2021
Čas:   14.00 hod. 
Místo:  elektronicky (hlasování per rollam) 


ŘÍDICÍ VÝBOR Č.13
Datum: bude upřesněno 
Čas:   14.00 hod. 
Místo:  bude upřesněno

ŘÍDICÍ VÝBOR Č.14
Datum: bude upřesněno
Čas:   14.00 hod.
Místo:  bude upřesněno

ŘÍDICÍ VÝBOR Č.15
Datum: bude upřesněno
Čas:   14.00 hod. 
Místo:  bude upřesněno