řídící výbor č.7/2023

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 7. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III, které se uskuteční

dne 18. 10. 2023 ve 14:00 hodin v Městské knihovně Havířov (Hudební salonek, 3. patro)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Kontrola usnášeníschopnosti Řídicího výboru
  3. Průběh a plán projektu MAP III
  4. Činnost pracovních skupin 
  5. Popis potřeb škol v území ORP Havířov
  6. Evaluace (činnost PS a ŘV)
  7. Schvalování Strategického rámce MAP vč. investičních priorit
  8. Dotační okénko 
  9. Diskuze a závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., hlavní manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.7/2023 – přihláška
Prezentace ŘV č.7/2023
Zápis z jednání ŘV č.7/2023