řídicí výbor č.5/2023

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 5. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III, které se uskuteční

dne 22. 3. 2023 ve 14:00 hodin v Městské knihovně Havířov (Hudební salonek, 3. patro)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Kontrola usnášeníschopnosti Řídicího výboru
  3. Průběh a plán projektu MAP III (mj. šetření Popis potřeb škol v území)
  4. Činnost pracovních skupin (tvorba RAP pro rok 2024, 2025)
  5. Schvalování nominací členů ŘV (změna organizační struktury)
  6. Strategický rámec MAP
  7. Dotační okénko (MAP IV, MAP V, Šablony, aj.)
  8. Diskuze a závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., hlavní manažer projektu

Prezentace ŘV č.5/2023
Zápis z jednání ŘV č.5/2023