řídicí výbor 6/2023

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 6. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III, které se uskuteční

dne 7. 6. 2023 ve 14:00 hodin v Městské knihovně Havířov (Hudební salonek, 3. patro)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Kontrola usnášeníschopnosti Řídicího výboru
  3. Průběh a plán projektu MAP III
  4. Činnost pracovních skupin 
  5. Schvalování RAP 2024 a 2025 
  6. Schvalování nositele projektu MAP IV (statutární město Havířov)
  7. Dotační okénko 
  8. Diskuze a závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., hlavní manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.6/2023 – přihláška
Prezentace ŘV č.6/2023
Zápis z jednání ŘV č.6/2023