Řídicí výbor 2023

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.5
Datum: 22.3.2022
Čas:   14.00 hod. 
Místo:  Městská knihovna Havířov (hudební salonek)

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.6 
Datum: 7.6.2023
Čas:   14.00 hod. 
Místo:  Městská knihovna Havířov (hudební salonek)

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.7
Datum: bude upřesněno 
Čas:   14.00 hod.
Místo:  bude upřesněno

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.8
Datum: bude upřesněno
Čas:   14.00 hod. 
Místo: bude upřesněno