Řídicí výbor 2023

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.5
Datum: 22.3.2022
Čas:     14.00 hod. 
Místo:   Městská knihovna Havířov (hudební salonek)

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.6 
Datum: 7.6.2023
Čas:     14.00 hod. 
Místo:   Městská knihovna Havířov (hudební salonek)

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.7
Datum: 18.10.2023
Čas:     14.00 hod.
Místo:   Městská knihovna Havířov (hudební salonek)