řídicí výbor č.4/2022

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 4. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III, které se uskuteční

dne 12. 12. 2022 ve 14:00 hodin v Městské knihovně Havířov (Hudební salonek, 3. patro)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Kontrola usnášeníschopnosti Řídicího výboru
  3. Průběh a plán projektu MAP III
  4. Činnost pracovních skupin
  5. Schvalování RAPů 2023
  6. Dotační okénko
  7. Diskuze a závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., hlavní manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.4/2022 – přihláška
Prezentace ŘV č.4/2022
Zápis z jednání ŘV č.4/2022