řídicí výbor č.3/2022

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 3. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III, které se uskuteční

dne 26. 9. 2022 ve 14:00 hodin v Městské knihovně Havířov (Hudební salonek, 3. patro)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Kontrola usnášeníschopnosti Řídicího výboru
  3. Průběh a plány projektu MAP III
  4. Činnost pracovních skupin
  5. Schvalování aktualizace RAPů 2022
  6. Schvalování aktualizace investičních záměrů SR MAP Havířov III
  7. Dotační okénko 
  8. Diskuze a závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., hlavní manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.3/2022 – přihláška
Prezentace ŘV č.3/2022
Zápis z jednání ŘV č.3/2022
Fotodokumentace ŘV č.3/2022