řídící výbor č.2/2022

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 2. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III, které se uskuteční

dne 13. 6. 2022 ve 14:00 hodin v Hotelu Zámek Havířov, K Zámečku 243, Havířov (salonek v přízemí)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Kontrola usnášeníschopnosti Řídicího výboru
  3. Nominace nových členů ŘV – schvalovací proces
  4. Průběh a plány projektu MAP III
  5. Činnost pracovních skupin
  6. Dotační okénko – Šablony pro MŠ a ZŠ, ITI, IROP
  7. Diskuze a závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., hlavní manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.2/2022 – přihláška
Prezentace ŘV č.2/2022
Zápis z jednání ŘV č.2/2022
Fotodokumentace ŘV č.2/2022