řídicí výbor č.1/2022

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 1. ustavující jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III, které se uskuteční

dne 23. 3. 2022 ve 14:00 hodin v Městské knihovně Havířov, Svornosti 86/2, Havířov (hudební salonek)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Ustanovení Řídicího výboru
  3. Volba předsedy a místopředsedy
  4. Jednací řád a Statut Řídicího výboru
  5. Schválení organizační struktury – pracovní skupiny
  6. Průběh a plány projektu MAP III
  7. Dotační okénko
  8. Schválení SR MAP, část investičních priorit
  9. Evaluace a popisy potřeb škol
  10. Diskuze a závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.1/2022 – přihláška
Prezentace ŘV č.1/2022
Zápis z jednání ŘV č.1/2022
Fotodokumentace ŘV č.1/2022
Prezenční listiny z ŘV č.1/2022