Řídicí výbor 2022

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.1
Datum: 23.3.2022
Čas: 14.00 hod. 
Místo: Městská knihovna Havířov (hudební salonek)

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.2 
Datum: 13.6.2022
Čas:     14.00 hod. 
Místo:   Hotel Zámek Havířov

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.3
Datum: září 2022 (bude upřesněno)
Čas:     14.00 hod.
Místo:   bude upřesněno

ŘÍDÍCÍ VÝBOR Č.4 
Datum: bude upřesněno
Čas:     14.00 hod. 
Místo:   bude upřesněno