řídící výbor č.13/2021

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 13. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

Dne 23. 9. 2021 ve 14:00 hodin v Městské knihovně Havířov, Svornosti 86/2, Havířov (hudební salonek)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Kontrola usnášení schopnosti Řídicího výboru
  3. Personální změny (ŘV, PS)
  4. Aktuální informace o průběhu implementačních aktivit projektu MAP Havířov II
  5. Plánované aktivity k datu ukončení realizace projektu MAP Havířov II
  6. Dotační okénko (OKAP, ITI, Šablony III, MAP III)
  7. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
  8. Diskuze
  9. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.13/2021 – přihláška
Prezentace ŘV č.13/2021
Zápis z jednání ŘV č.13/2021
Fotodokumentace ŘV č.13/2021
Prezenční listiny z ŘV č.13/2021