Řídící výbor č. 14/2021

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 14. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční vzhledem k aktuální epidemiologické situace distanční formou.

Dne 20. 12. 2021 od 14:00 hodin online (platforma MS Teams).

Program jednání:

 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
 2. Kontrola usnášení schopnosti ŘV
 3. Aktualizace organizační struktury – změna v ŘV
 4. Aktuální informace o realizaci implementačních aktivit projektu MAP Havířov II
 5. Plánované povinnosti k datu ukončení projektu MAP Havířov II
 6. Schválení Ročních akčních plánů pro rok 2022
 7. Schválení strategického dokumentu MAP (Místní akční plán)
 8. MAP III
 9. Schválení dílčích úkolů ke konci projektu
 10. Diskuse
 11. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.14/2021 – elektronická přihláška
Prezentace ŘV č.14/2021
Zápis z jednání ŘV č.14/2021
Fotodokumentace ŘV č.14/2021 – viz printscreen obrazovky
Prezenční listiny z ŘV č.14/2021 – viz printscreen obrazovky