řídící výbor č.12/2021

Vážené dámy, vážení pánové,

vzhledem k pře stále přetrvávající celorepublikové epidemiologické situaci související s virovým onemocněním SARS-CoV-2 a platným vládním nařízením vztahujícím se k povolenému maximálnímu počtu shromažďování se osob bylo rozhodnuto realizačním týmem projektu o způsobu jednání a hlasování ŘV č. 12 projektu MAP Havířov II o formě per rollam.

Dne 19.8.2021 budou členové ŘV elektronicky obesláni, informováni a vyzváni k hlasování k následujícím bodům:

  1. Schválení/neschválení projektových dokumentů – aktualizace ROČNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ 2021 pracovních skupin projektu MAP Havířov II k 13.8.2021
  2. Vyjádření souhlasu/nesouhlasu nominace nového člena ŘV – zástupce odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova

Ing. Alena Nogolová
předsedkyně Řídícího výboru MAP Havířov II

Prezentace ŘV č.12_2021
Zápis z jednání ŘV č.12_2021