řídící výbor č. 11/2020

Vážené dámy, vážení pánové,

vzhledem k přetrvávající celorepublikové epidemiologické situaci související s virovým onemocněním SARS-CoV-2 a platným vládním nařízením vztahujícím se k povolenému maximálnímu počtu shromažďování se osob bylo rozhodnuto realizačním týmem projektu o způsobu jednání a hlasování ŘV č. 11 projektu MAP Havířov II o formě per rollam.

Dne 17.12.2020 budou členové ŘV elektronicky obesláni, informováni a vyzváni k hlasování k následujícím bodům:

  1. schválení/neschválení projektových dokumentů – ROČNÍ AKČNÍ PLÁNY 2021 pracovních skupin projektu MAP Havířov II
  2. Vyjádření souhlasu/nesouhlasu k ustanovení Statutárního města Havířov, jako nositele projektu MAP III pro období 2020-2023

Ing. Alena Nogolová
předsedkyně Řídícího výboru MAP Havířov II