řídící výbor 9/2020

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 9. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

Dne 18. 3. 2020 ve 14:00 hodin v hotelu Zámek Havířov, K Zámečku 243/2, Havířov (salonek v přízemí vpravo)

Program jednání:

  1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
  2. Kontrola usnášení schopnosti ŘV
  3. Aktuální informace o průběhu realizace projektu MAP II
  4. Personální změny – nominace nových členů (člen ASZ, lektoři VP Mladý farmář)
  5. Evaluace ŘV – prezentace výsledků
  6. Dotační okénko
  7. Plánované aktivity do konce školního roku 2019/2020
  8. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
  9. Diskuse
  10. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.9/2020 – přihláška
ŘV 9_2020 – prezentace (elektronická forma)