řídící výbor 10/2020

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 10. jednání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

Dne 14. 9. 2020 ve 14:00 hodin v hotelu Zámek Havířov, K Zámečku 243/2, Havířov (salonek v přízemí vpravo)

Program jednání:

 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
 2. Kontrola usnášení schopnosti Řídicího výboru
 3. Personální změny (ŘV, PS)
 4. Aktualizace dokumentu Organizační struktura MAP
 5. Aktualizace dokumentu MAP vč. Strategického rámce (bez investičních priorit)
 6. Aktualizace Jednacího řádu ŘV
 7. Aktualizace Ročních akčních plánů 2020 (RAP)
 8. Základní informace o průběhu a plánech realizace projektu MAP II
 9. Dotační okénko (OKAP, ITI, Šablony III, MAP III)
 10. Výsledky evaluačních šetření PS a ŘV
 11. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
 12. Diskuze
 13. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.10/2020 – přihláška
Prezentace ŘV č.10_2020
Zápis z jednání ŘV č.10_2020
Fotodokumentace ŘV č.10_2020
Prezenční listiny z ŘV č.10_2020