řídící výbor 8/2019

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 8. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

Dne 11. 12. 2019 ve 14:00 hodin v hotelu Zámek Havířov, K Zámečku 243/2, Havířov (salonek v přízemí vpravo)

Program jednání:

 1. Budování znalostních kapacit ŘV – seminář s diskuzí na téma “Budoucnost školství”
 2. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
 3. Kontrola usnášení schopnosti ŘV
 4. Aktuální informace o průběhu realizace projektu MAP II
 5. Personální změny
 6. Dotační okénko
 7. Schváleni aktualizovaného Strategického rámce MAP – investiční priority
 8. Vystoupení pracovních  skupin – zhodnocení zrealizovaných aktivit za rok 2019, prezentace RAP 2020
 9. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
 10. Diskuse
 11. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Prezentace ŘV č.8_2019
Zápis z jednání ŘV č. 8_2019