řídící výbor 6/2019

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás tímto na 6. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, které se uskuteční

Dne 12. 6. 2019 ve 14:00 hodin v hotelu Zámek Havířov, K Zámečku 243/2, Havířov (salonek v přízemí vpravo)

Program jednání:

 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
 2. Kontrola usnášení schopnosti ŘV
 3. Aktuální informace o průběhu realizace projektu MAP II
 4. Dotační okénko
 5. Maskot projektu
 6. Naplňování ročních akčních plán pro r. 2019 – prezentace pracovních skupin
 7. Budování znalostních kapacit ŘV – návrh témat
 8. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
 9. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018
 10. Diskuse
 11. Závěr

Ing. Alena Nogolová v.r., manažer projektu

Pozvánka na ŘV č.6/2019 – přihláška
Prezentace ŘV č.6_2019
Zápis z jednání ŘV č.6/2019
Fotodokumentace ŘV č.6/2019
Prezenční listiny z ŘV č.6/2019